image

Cum definim noi agentie forta de munca?

După cum bine știți, o agenție de mediere a forței de muncă în străinătate, se ocupă de recrutarea și plasarea personalului, pentru diferite posturi de muncă și diferiți angajatori în străinătate. Vrem totuși, să facem public viziunea noastră, a celor de la agenția Vale’s Staff HR Services, despre modul de abordare a candidaților, sprijinul dar și atingerea compatibilității dintre angajatori și angajați.

Credem cu tărie că o agenție de mediere a forței de muncă, în afara faptului că ea furnizează personal angajatorilor, trebuie în mod obligatoriu să își asume anumite caracteristici ce nu fac parte din normele de funcționare a agențiilor, definite de legile din România.

Cum defineste legea o astfel de agentie?Legea definește agenția ca fiind instrumentul de consiliere, informare, recrutare și plasare a forței de muncă în afara României, pe baza ofertelor ferme de muncă (varianta scurtă), conform legii 154/2000 cu modificări și completări ulterioare.

Cum definim noi?O agenție nu mediază documente, ci persoane reale cu emoții, sentimente și deseori, cu probleme financiare. De aceea trebuie să se asigure că și-au asumat următoarele:

1. Comunicarea indirectă din părțile mediate (angajator – angajat), trebuie să fie una precisă și foarte clară pentru a evita dezinformarea ce conduce, de cele mai multe ori, la probleme serioase, ce vizează direct candidatul.

2. Să respecte procedurile întotdeauna, să nu existe scăpări de informații sau detalii ce pot diferenția angajarea și modul în care ea se realizează. Astfel, având certitudinea ca cerințele angajatorilor sunt îndeplinite în totalitate de pregătirea profesională , cunoștințele dobândite și alți factori, ale candidatului în cauză. Procesul de mediere trebuie să fie unul cât mai natural!

3. Să se asigure că: condițiile locului de muncă dar și a cazării, sunt în total echilibru cu așteptările candidatului în plin proces de mediere. Toate informațiile trebuiesc transmise în mod clar, și evident în modul acesta, nu vor fi probleme sau surprize neplăcute.

4. Să ofere alternative tuturor candidaților deja mediați, în cazul în care aceștia întâmpină dificultăți sau probleme, ce fac lucrul de zi cu zi sau locuitul în cazarea oferită, o barieră pentru ei. Alternativele constă în oferirea altor locuri de muncă sau cazări, retunarea banilor investiți în biletele de transport (România – Țara unde are loc angajarea) – în funcție de caz și situație.

5. Sprijin și suport chiar până la finalizarea contractului de muncă.

6. Oferirea de noi posibilități, după expirarea contractului de muncă pentru a oferi în acest fel, continuitate fiecărui candidat.

7. Satisfacerea nevoilor dar și atingerea dorințelor, fiecărui candidat. Bineînțeles, în limitele normalității dar și a legilor din România și Țara unde are loc angajarea.

8. Dispune de sisteme de urgențe pentru candidații care, indiferent de motiv, au fost concediați de la locurile de muncă și nu au alte posibilități de moment.

9. Este mereu alături de candidați și întotdeauna nu va ezita să le ofere ajutorul. De altfel, oferă structuri benefice, prospere și stabile candidaților dornici de noi locuri de muncă în străinătate și va acționa în folosul ambelor părți (angajator – angajat) pentru a satisface nevoile și cerințele.

Sperăm să urmăriți cu plăcere acest articol. Este prezentat într-un mod cât mai transparent: abordarea, misiunea și obiectivele noastre. De cele mai multe ori, acestea sunt diferențele dintre noi și competitorii noștri.

Comments are closed

Uploading